برنامه مشارکتی

شرکت های تجاری پیشنهاد یک فرصت بازاریابی منحصر به فرد برای ایجاد ارتباط با شرکت های ترکیه. وب سایت ما جای درستی است که شرکتها را از طریق برقراری ارتباط با سازندگان / صادرکنندگان / فروشندگان ترکیه برای مشارکت تجاری طولانی مدت در ارتباطات، راهنمایی می کند. اگر هر یک از خدمات زیر یکی از زمینه ها را داشته باشید، دکمه ی کلیک را کلیک کنید تا به ما بپیوندید

ادامه هید

خدمات

مشاوره

مشاوره

گمرک

گمرک

طرح

طرح

تدارکات

تدارکات

ثبت اختراع

ثبت اختراع

عکس / ویدئو

عکس / ویدئو

ترجمه

ترجمه


بازگشت به بالا